Moljebka Pvlse | Seventeen Migs of Spring - Ravha | Electricity Gardens


Moljebka Pvlsen (tällä kertaa kolmihenkisenä; mukana Karin Jacobson ja Maria Nordin) ja israelilaisen Seventeen Migs of Springin yhteinen kiekko sisältää sekä yhteistä että erikseen tehtyä materiaalia. Sen avaa Moljebka Pvlsen lähes 27-minuuttinen, erottuvimmin suhinaa ja ihmisvilinän ääniä sisältävä Ravha. Mukana on kuitenkin paljon muutakin, mm. viulu ja "walking in leaves and styrofoam". Tuloksena syntyy merkillinen, kehittyvä äänitaideteos jota on hyvin vaikea luokitella mihinkään. Se katkeilee ja muuttuu, mutta pysyy silti eheänä.

Artisti: Moljebka Pvlse | Seventeen Migs of Spring
Formaatti: CD
Levy-yhtiö: Topheth Prophet
Julkaisuvuosi: 2007
Kokonaiskesto: 61:58
Kappaleita: 7


Toisena on yhtyeiden yhteinen osuus, Calm Gardens (at night), joka selkeästi fuusioi molempien omien osuuksien sävyjä yhdeksi paketiksi. Se on myös levyn raidoista kirkkaasti paras. Seventeen Migs of Springin oma osa on viitenä eri raitana, jotka eroavat kaikki toisistaan mutta tulevat silti hyvin loogisena jatkumona. Electricity Gardens ikään kuin etenee kappale kappaleelta riisutumpaan ja kliinisempään suuntaan. Siinä säilyy kuitenkin lämmin sävy ja tietty täyteläisyys. Lisäksi minimalististenkin osien rakenne on poikkeuksellisen eheä, esim. Alternating Current käyttää irtonaisissa vinkunoissaan kuvioita jotka ovat tyypillisiä pikemminkin harshnoiselle kuin sille glitchille jota raidan äänimaailma muistuttaa.

Tämä albumi ei ole missään tapauksessa kevyttä tai helppoa lähestyttävää - eikä kuunneltavaa. Lisäksi se hankaloituu ja etääntyy kuulijasta edetessään, niin oudoksi se muuttuu. Tästäkin huolimatta kyseessä on erittäin hieno teos, jotakin jota voi rehellisesti kutsua "kokeelliseksi musiikiksi" ilmaisun parhaassa merkityksessä, ja joka hienosti yhdistelee avantgarden perinteitä uuteen innovaatioon.

Jiituomas


Takaisin - Kokoelmat - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Demot

This collaboration album by Moljebka Pvlse (this time as a trio, with Karin Jacobson and Maria Nordin as the extra members) and the Israeli band Seventeen Migs of Spring contains both individual works from each project and a material that has been made together. It starts with Moljebka Pvlse's nearly 27 minutes long Ravha, a soundscape with breeze-sound and crowd noises as its most obvious elements. There's of course lots of other things in the mix as well, such as a violin and "walking in leaves and Styrofoam". What results is a strange, developing sound-art work that defies catgorization. It breaks and changes, yet stays intact at all times. Second in line is the shared work, Calm Gardens (at night), which clearly fuses together the styles of both groups into one whole. It is also the definitely best piece on the album. The solo part of Seventeen Migs of Spring is divided into five tracks, all of the different fro one another, yet existing as a logical procession. Electricity Gardens thus moves forward, track by track, in an increasingly minimalist, increasingly clinical-sounding fashion. There is nevertheless a warm tone and a certain fullness to it. In addition, the structure of even the most minimalist parts is remarkably solid; for example, Alternating Current uses in its squeals patterns that far more typical in harsh noise than in the glitch music it sound-wise resembles.

This album is in no way easy to approach or light to listen to. It also becomes more and more difficult and increasingly distant from the listener the further it progresses, that's how weird it gets.. Despite these issues, it is a very fine piece of work, something one can genuinely call "experimental music" in the best sense of the phrase, and something that well combines the legacy of avant-garde to new innovativeness.

Jiituomas