Pär Johansson - The Empty Palace

 

Pär Johansson on luonut hämmentävää elektroakustista musiikkia. Materiaalin genre on äärimmäisen selvä, hetkittäin jopa stereotypioihin asti, mutta se virtaa eteenpäin tavalla jonka ainakin minä paljon useammin assosioin ambientin, progen tai tiettyjen klassisen musiikin lajien kaltaisiin musiikkisuuntiin. Levy on täynnä teoksia, jotka ovat erittäin voimakkaasti narratiivisia. Nisstä kuulee aivan ongelmitta, että tapahtumat kulkevat eteenpäin. Ne toimivat itsenäisinäkin, mutta lukemalla kuvaukset ainakin maallikko saa niistä vielä enemmän irti. Neljä raidoista on Cthulhu-myytoksen inspiroimia, kaksi kiinalaisen kulttuurin, ja yksi puhtaasti musikaalinen idea.

Artisti: Pär Johansson
Formaatti: CD
Levy-yhtiö: Elektron Records
Julkaisuvuosi: 2006
Kokonaiskesto: 69:19
Kappaleita: 7

Levyn aloittaa kolme ensimmäisen kategorian kappaleen muodostama kokonaisuus Tombeau de Lovecraft (2002-2003), joka osoittaa suoraan, että Suurten Muinaisten hyödyntäminen sopii mainiosti - ehkäpä jopa parhaiten - myös elektroakustiikan puolelle. Huolelliset, hitaat rakenteet joihin ilmaantuu todella näppäriä hajaääniä saavat aikaan erittäin toimivan "asioita joita ei pitäisi olla olemassa" -tunnelman. Kaikki kolme kappaleista toimivat hyvin myös itsenäisinä teoksina: The Outsider on (hyvällä tavalla) katkonaisen oloinen ja häiritsevä. At the Mountains of Madness hyvin lähellä dark ambientia ja The Colour out of Space on - tietenkin - voimistuvan, surisevan dronen hallitsema.

Notes on Chinese Warfare (1998) syklisistä episodeista koostuva karusointinen teos. Äänet ovat konkretiaa ja analogista syntetisaattoria. Raita on rakenteellisesti hyvin näppärä, mutta jättää vinkunoineen varsin kylmäksi. Showdown (2003) on äärimmäisen herkullinen, varsin minimalistinen äänimatto, jossa sama raita soi päällekkäin kahteen kertaan, niin että toinen kerros on soitettu takaperin. Sen ohella levyltä löytyy myös toinen selkeä helmi, yhdessä Daniel Eideholmin (LEAK) kanssa tehty 10-minuuttinen Nyarlathotep (2001/2006), joka on uusi versio duon aiemmasta Orqwith-kappaleesta. Siinä pianoimprovisaatio yhdistyy voimistuviin sähköisiin purkauksiin, tuoden voimakkaasti esiin ne Lovecraft-vaikutteet, jotka ovat teosta inspiroineet. Mukana on niin orgaanisen oloista noisea kuin kieppuvia dronejakin. Kiekon viimeistelevä 24-minuuttinen The Empty Palace on sekin omalla tavallaan oikein komea. Se koostuu joukosta selkeästi erilaisia segmenttejä, jotka kuvaavat erilaisia kausia. Mukana on mm. kaunista synkkää ambientia, raskaselektroniikkaa, hidasta kylmää elektroakustiusuutta, ja niin edelleen. Kyseessä on juuri sellainen teos, joka ylittää tyylikkäällä tavalla genrejen raja-aitoja.

Tämä albumi on kautta linjan hyvin kiinnostava ja positiivinen kokemus, joka ahdistaa tehokkaan kiehtovasti kuulijaansa. Jos synkkä elektroakustinen musiikki yhtään maistuu, tämä on erittäin kannattava hankinta.

Jiituomas


Takaisin - Kokoelmat - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Demot

Pär Johansson has created some very weird electro-acoustic music. Its genre is immediately obvious, occasionally to the point of following the stereotype, yet it flows forward in a way that I associate far more strongly with musical genres like ambient, progressive rock or certain types of classical music. The album is full of highly narrative songs. It is very easy to notice that they carry a story. They would all work as context-less pieces as well, but at least a layman gets much more out of the compositions by reading the liner notes that accompany them. Four of the songs have been inspired by the Cthulhu mythos, two by Chinese culture, and one is a purely musical idea.

The disc opens with Tombeau of Lovecraft (2002-2003), a work made out of three tracks from the first category. It shows very clearly that impressions on the Great Old Ones fit extremely well with electro-acoustic techniques. It may even well be the best genre for representing their feel through music. The slow, careful and precisely crafted structures that are then intercepted by very clever dissonant sounds create a powerful effect of "things that should not be". All three of the parts work as individual pieces as well: The Outsider is (in a good way) sporadic and disturbing, At the Mountains of Madness very close to dark ambient and The Colour out of Space - naturally - dominated by a rising, buzzing drone.

Notes on Chinese Warfare (1998) is a harsh-sounding work that consists of cyclic episodes. Its sounds are of concrete origin or made with an analog synthesizer. The track is structurally clever, yet its squeals are not very interesting. Showdown (2003) is an exquisite, minimalist sound field, where the same track is played twice at the same time, with one of the two being in reverse. In addition to that song, there is also one other true gem on the album: Nyarlathotep (2001/2006), created together with Daniel Eideholm (also known for the project LEAK), is a 10 minutes long new version of their old piece Orqwith. It combines piano improvisation with electric bursts, bringing forth clearly the Lovecraft-influences that inspired it. Included are also things like organic noise and whirling drones. The final track, the 24-minute The Empty Palace is a fine work as well. It consists of a group of clearly differing segments, depicting changing periods of time. In it are for example beautiful gloomy ambient, heavy electronics, slow and cold electro-acoustics, and so on. It is precisely the kind of composition that stylishly crosses over genre lines.

This album is throughout a very interesting, highly positive experience that disturbs its listeners in a very powerful, fascinating manner. So if gloomy electro-acoustic music is at all to your taste, this would be a very good purchase for you.

Jiituomas